Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας www.dtolis.gr. Ο εκάστοτε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω όρους, χωρίς εξαιρέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της ιστοσελίδας μας, τότε πρέπει να απέχει από τη χρήση της.

2. Όροι χρήσης
Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε ενέργειες που, ακόμη κι αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή/και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της.
Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί χωρίς περιορισμούς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο, χωρίς να υποχρεώνεται να πληροφορεί τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, οποιοσδήποτε χρήστης της ιστοσελίδας προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της.

3. Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση εργάζεται για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν φέρει καμία ευθύνη όμως σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, που μπορεί να οφείλεται και σε αμέλειά της, διακοπεί η λειτουργία της ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή αν, παρά τις προσπάθειές της, βρεθούν στην ιστοσελίδα ιοί και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και όλες οι πληροφορίες, ενημερώσεις κ.λπ. να είναι όσο το δυνατό περισσότερο επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, της Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy είτε κάθε τρίτου δικαιούχου όπου γίνεται σχετική αναφορά και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy
Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της. Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που τα προστατεύει θα υποχρεώνει τον παραβάτη σε πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής κι αποθετικής ζημίας.

5. Σύνδεσμοι (links)
Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω links ή banners, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο. Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου. Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας, η οποία δεν θα επιλυθεί με συναινετικό τρόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αγρινίου και το δίκαιο που θα εφαρμοστεί το Ελληνικό.

7. Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας και τηρεί την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998 και τη σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006). Oι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες μας παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.
Η ιστοσελίδα λειτουργεί με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.
Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνει ο επισκέπτης θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Τα στοιχεία του αρχείου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σύμφωνα με την νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών ο κάθε επισκέπτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπει ο ν. 2472/1997 ( άρθρα 11 έως 13).
Συγκεντρώνουμε προσωπικά στοιχεία όταν εσείς μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα.
Προσωπικά δεδομένα: Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει κανένα προσωπικό δεδομένο. Θα χρειαστούμε προσωπικές πληροφορίες ( π.χ. e-mail) μόνο όταν επικοινωνήσει μαζί μας.

Cookies: Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των «Cookies», που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας κάνοντας χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης σας (browser) στο διαδίκτυο.

Τα Cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και για τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Στα Cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.
Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να εμφανίσουν διαφημιστικό υλικό της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να κάνουν χρήση cookies για να προβάλλουν διαφημίσεις που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Οι χρήστες μπορούν αν επιθυμούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Επισημαίνεται δε ότι για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, η χρήση των Cookies είναι απόλυτα αναγκαία.