Δ. ΤΟΛΗΣ Ecoenergy

Η Δ. ΤΟΛΗΣ ecoenergy ασχολείται με τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, παρέχοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο  αυτό από το έτος 1995. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα, καθώς και η διαρκής εκπαίδευσή μας σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουν την επιτυχία στην ολοκλήρωση και διαχείριση έργων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσης και εξειδίκευσης.

Οι πελάτες μας προέρχονται από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  Ίδρυμα  στήριξης ατόμων με αναπηρίες, Κτιριακά συγκροτήματα και πλήθος ιδιωτικών εφαρμογών.

Το Όραμα Μας

Παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης.
Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης ακόμα και με τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
Τα έργα και οι υπηρεσίες μας έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και οδηγούν σε επικερδείς επενδύσεις για τον τελικό πελάτη.
Αναγνωρίζουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη και με επιστημονική-τεχνική τεκμηρίωση προτείνουμε λύσεις.
Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για μέγιστη απόδοση.
Αδιαπραγμάτευτος οδηγός μας είναι η τιμιότητα και η ειλικρίνεια.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο κεντρικός πυλώνας μας και αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία και εμπιστοσύνη είναι οι βασικοί άξονες μας και στηριζόμαστε στη συνεχή εκπαίδευση και διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Δ. ΤΟΛΗΣ ecoenergy ανανεώνεται διαρκώς στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους στο χώρο της Ενέργειας.

Με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, εναρμονίζει όλα τα έργα σύμφωνα με τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας εργαζομένων.

Με τους εξειδικευμένους μηχανικούς της παρακολουθώντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας και αξιοποιώντας τους έμπειρους τεχνικούς της καθώς και τους συνεργάτες της στοχεύει σε έργα ποιότητας ακολουθώντας τις ανάγκες κάθε έργου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• ISO 9001:2015 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
• ISO 14001:2015 « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
• ISO 45001:208 « ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ»
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό:
ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.171350 Π.Ε 188203
• Πιστοποιητικό κατηγορίας I σύμφωνα με τον Π.Δ 1 (Α΄3/8-01-2013 (ΕΚ)
303/2008 για την χρήση ψυκτικών υγρών.
• CERTIFICATE Level 1 Thermographer Certification No 2017GR49N003 itc

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελέτη, αυτοψία και συνεχόμενη επικοινωνία αλλά και κατανόηση των πραγματικών αναγκών στο σπίτι μας για εξοικονόμηση και παράλληλα ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας μας.

Βασιλική Μαργ / Facebook

Η καλύτερη απόφαση η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του σπιτιού μου, για αυτονομία. Η εταιρεία με βοήθησε πάρα πολύ για τις επιλογές που έχω και την εξοικονόμησή ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Μάριος Πολίτης / Facebook

Επιλογή γεωθερμίας στην κατοικία μας.
Εξαιρετική δουλειά. Πολύ καλός επαγγελματίας.
Συγχαρητήρια!!

Μ. Παπαδημητρίου