Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αποτελεί δεδομένο πώς ο ήλιος είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθιστώντας έτσι τα φωτοβολταϊκά συστήματα μία αξιόπιστη λύση για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Η εταιρία μας, έχοντας επεκταθεί πανελλαδικά στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών συστημάτων εγγυάται στον πελάτη όχι μόνο υψηλή ποιότητα αλλά και απόδοση.

Η εμπειρία αλλά και η γνώση μας συνοδεύουν διαρκώς κάθε έργο, ωθώντας έτσι επενδυτές κάθε κατηγορίας σε μία συνεργασία μαζί μας.

Ενδεικτικά τα έργα που έχουμε επιτελέσει στον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν ένα φάσμα μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων, ενώ ένα ακόμη στοιχείο μας είναι η δημιουργία μίας υγιούς και ειλικρινής σχέσης με τον πελάτη καθώς τον ωθούμε στην πιο ωφέλιμη επιλογή και είμαστε δίπλα του και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η Δ.ΤΟΛΗΣ EcoEnergy συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να υπάρξει σε κάθε μία περίπτωση το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Επίσης ερχόμαστε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες γεγονός που οδηγεί σε ποιοτικές και αποδοτικές κατασκευές, ενώ η επιχείρηση μας είναι επίσης πιστοποιημένη. Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αποδεικνύουν πως διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να διαχειριστούμε κάθε είδους φωτοβολταϊκό έργο.

Η Δ.ΤΟΛΗΣ EcoEnergy αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy παρέχει υπηρεσίες Σχεδίασης, Προμήθειας και Κατασκευής φωτοβολταϊκων πάρκων. Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή πολλών από τα πιο σύνθετα Φ/Β πάρκα στην Ελλάδα. Τα  έργα που έχουμε αναλάβει χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, υψηλή απόδοσης και με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία την ημέρα για να παράγουν  ηλεκτρική ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει (σπίτια, μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, μοναστήρια, ποιμνιοστάσια, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, γεωτρήσεις κλπ) οποιοδήποτε φορτίο χωρίς διασύνδεση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόνομο Σύστημα Παραγωγής Ενέργειας

Τα συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, τον αέρα και το νερό και την αποθηκεύουν προσφέροντας ενεργειακή αυτονόμηση.

Αποθήκευση Ενέργειας

 Τα συστήματα Back up μας παρέχουν συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια πρέπει αυτή να είναι διαρκώς διαθέσιμη. Και γι’ αυτό απαιτούνται δυνατά και παραγωγικά συστήματα αποθήκευσης. Η πολύχρονη εμπειρία της Δ. ΤΟΛΗΣ ecoenergy στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, της παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις.

Oδοφωτισμός Led - Τηλεδιαχείρηση Πόλεων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ολοκλήρωσε την προμήθεια με τίτλο: «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό », με την τεχνική επιχείρηση Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy, που εδρεύει στο Αγρίνιο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 10.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που εκτέλεσε η τεχνική επιχείρηση Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Η ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό αφορά τους οδικούς άξονες Τζαβέλα και Μπότσαρη.
Ειδικότερα στους παραπάνω άξονες, που είναι δύο πολυσύχναστες αρτηρίες της πόλης στην καρδιά του εμπορικού κέντρου έχουν τοποθετηθεί νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led.
Παράλληλα στους δύο αυτούς άξονες έχει εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού.
Με την παρούσα παρέμβαση ο Δήμος Ναυπακτίας θέτει νέα δεδομένα στον τομέα του οδοφωτισμού. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του φωτισμού εκτός της αισθητικής αναβάθμισης επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα το σύστημα Τηλεδιαχείρισης επιτρέπει την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μεταβάλλει την στάθμη του φωτισμού ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και χρονικές συνθήκες των οδών.
Η παρέμβαση αυτή θα επιφέρει κατά συνέπεια και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τον οδοφωτισμό του Δήμου Ναυπακτίας. Επίσης συμβάλλει στην μείωση του κόστους συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης, που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμμένων λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καθώς οι νέοι διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής κι έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τα δευτερεύοντα οφέλη της χρήσης της παρέμβασης στο περιβάλλον, με την μη ύπαρξη υδραργύρου, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας.

Αυτόνομοι Φωτοβολταϊκοί Ιστοί

Ιστοί φωτισμού που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία την ημέρα για να φορτίσουν τις μπαταρίες και αποδίδουν το φως τη νύχτα. Είναι κατάλληλοι σε εγκαταστάσεις χωρίς εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή ή για εξοικονόμηση της ενέργειας.