Το τμήμα μελέτων της Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy στελεχωμένο απο μηχανικούς και οικονομολόγους συνεργάτες αναλαμβάνει την

Ανάπτυξη Μελετών-Αδειών

Φωτοβολταϊκών σταθμών

Σταθμών Βιομάζας

Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων