Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αποτελεί δεδομένο πώς ο ήλιος είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθιστώντας έτσι τα φωτοβολταϊκά συστήματα μία αξιόπιστη λύση για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Η εταιρία μας, έχοντας επεκταθεί πανελλαδικά στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών συστημάτων εγγυάται στον πελάτη όχι μόνο υψηλή ποιότητα αλλά και απόδοση.

Η εμπειρία αλλά και η γνώση μας συνοδεύουν διαρκώς κάθε έργο, ωθώντας έτσι επενδυτές κάθε κατηγορίας σε μία συνεργασία μαζί μας.

Ενδεικτικά τα έργα που έχουμε επιτελέσει στον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν ένα φάσμα μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων, ενώ ένα ακόμη στοιχείο μας είναι η δημιουργία μίας υγιούς και ειλικρινής σχέσης με τον πελάτη καθώς τον ωθούμε στην πιο ωφέλιμη επιλογή και είμαστε δίπλα του και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η Δ.ΤΟΛΗΣ EcoEnergy συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να υπάρξει σε κάθε μία περίπτωση το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Επίσης ερχόμαστε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες γεγονός που οδηγεί σε ποιοτικές και αποδοτικές κατασκευές, ενώ η επιχείρηση μας είναι επίσης πιστοποιημένη. Οι παρακάνω πιστοποιήσεις αποδεικνύουν πως διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να διαχειριστούμε κάθε είδους φωτοβολταϊκό έργο.

Η Δ.ΤΟΛΗΣ EcoEnergy αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αυτοπαραγωγοί -Net metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net‐metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ. Το net‐metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Ο χρόνος απόσβεσης μιας εγκατάστασης net metering είναι περίπου 6-8 χρόνια.

 

 

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η Δ.ΤΟΛΗΣ ecoenergy παρέχει υπηρεσίες Σχεδίασης, Προμήθειας και Κατασκευής φωτοβολταϊκων πάρκων . Όλες μας οι εργασίες -υπηρεσίες γίνονται σύμφωνα με τα Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Eικονικό Net Metering

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε τριετή βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

Αυτόνομο Σύστημα Παραγωγίς Ενέργειας

 Τα συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, τον αέρα και το νερό και την αποθηκεύουν προσφέροντας ενεργειακή αυτονόμηση.

Αποθήκευση ενέργειας

 Τα συστήματα Back up μας παρέχουν συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια πρέπει αυτή να να είναι διαρκώς διαθέσιμη. Και γι’ αυτό απαιτούνται δυνατά και παραγωγικά συστήματα αποθήκευσης. Τα συστήματα Back up μας παρέχουν συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πολύχρονη εμπειρία της Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας της παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Oδοφωτισμός led -τηλεδιαχείρηση πόλεων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ολοκλήρωσε την προμήθεια με τίτλο: «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό », με την τεχνική επιχείρηση Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy, που εδρεύει στο Αγρίνιο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 10.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που εκτέλεσε η τεχνική επιχείρηση Δ. ΤΟΛΗΣ eco energy που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Η ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό αφορά τους οδικούς άξονες Τζαβέλα και Μπότσαρη.
Ειδικότερα στους παραπάνω άξονες, που είναι δύο πολυσύχναστες αρτηρίες της πόλης στην καρδιά του εμπορικού κέντρου έχουν τοποθετηθεί νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led.
Παράλληλα στους δύο αυτούς άξονες έχει εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού.
Με την παρούσα παρέμβαση ο Δήμος Ναυπακτίας θέτει νέα δεδομένα στον τομέα του οδοφωτισμού. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του φωτισμού εκτός της αισθητικής αναβάθμισης επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα το σύστημα Τηλεδιαχείρισης επιτρέπει την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μεταβάλλει την στάθμη του φωτισμού ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και χρονικές συνθήκες των οδών.
Η παρέμβαση αυτή θα επιφέρει κατά συνέπεια και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τον οδοφωτισμό του Δήμου Ναυπακτίας. Επίσης συμβάλλει στην μείωση του κόστους συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης, που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμμένων λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καθώς οι νέοι διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής κι έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τα δευτερεύοντα οφέλη της χρήσης της παρέμβασης στο περιβάλλον, με την μη ύπαρξη υδραργύρου, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας.

Αυτόνομοι Φωτοβολταϊκοί ιστοί

Ιστοί φωτισμού που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία την ημέρα για να φορτίσουν τις μπαταρίες και αποδίδουν το φως τη νύχτα. Είναι κατάλληλοι σε εγκαταστάσεις χωρίς εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή ή για εξοικονόμηση της ενέργειας.