Η Δ. ΤΟΛΗΣ ecoenergy έχει αναλάβει την συντήρηση των αντλιοστασίων και υποσταθμών του Δήμου Αγράφων.

Κατηγορία:

Η Δ. ΤΟΛΗΣ ecoenergy εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη εμπειρία της σε έργα ηλεκτρομηχανολογικά  καθώς και σε έργα  αυτοματισμού  θέτει υψηλούς στόχους για την αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού και την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Η Δ. ΤΟΛΗΣ   ecoenergy δραστηριοποιείται επί σειρά ετών σε ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι πελάτες μας προέρχονται  από όλους του επιχειρηματικούς κλάδους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα,  κτιριακά συγκροτήματα,  ιδρύματα ΑΜΕΑ, και πλήθος ιδιωτικών εφαρμογών Η συνεχής εκπαίδευση σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε υψηλή[…]