Φωτοβολταϊκά Συστήματα

359_2

Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της εταιρίας ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 οι οποίοι αφορούν στο 20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εστιάζει στις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο ήλιος αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας ιδίως στην Ελλάδα και καθιστά τα φωτοβολταϊκά συστήματα[…]