Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

rio

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με αντλίες θερμότητας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.