Πρόταση δανείου για την αντιμετώπιση ελλείματος του ΛΑΓΗΕ

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) καταθέτει την πρόταση της για την άρση αδιεξόδου του Ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ.

Η μόνη λύση σύμφωνα με την ΠΟΣΠΗΕΦ για τη δεινή κατάσταση της Άρσης του αδιεξόδου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ είναι η ταμειακή διευθέτηση του Συσσωρευμένου Ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ αλλά ταυτόχρονα και η δρομολόγηση της άρσης των αιτιών που το δημιουργούν . Είναι πολύ σημαντικό να διαχωριστεί το έλλειμμα σε Συσσωρευμένο και Πρωτογενές και να αντιμετωπιστεί χωριστά .

Η Πρόταση της ΠΟΣΠΗΕΦ είναι να δοθεί δάνειο όλων των ΑΠΕ , αυτών που πληρώνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό , σε ποσό που καλύπτει το Ελλειμα το ΛΑΓΗΕ .

Ταυτόχρονα προκειμένου να γίει αποδεκτή αυτή η επώδυνη αλλά υπεύθυνη λύση, η ΠΟΣΠΗΕΦ απαιτεί την άρση των Στρεβλώσεων της Αγοράς και δέκα προϋποθέσεων που δε θα επαναφέρουν τις στρεβλώσεις σε βάρος του Ειδικού λογαριασμού σε βάθος χρόνου .

Παρατίθενται αναλυτικά οι Προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ και οι Προυποθέσεις κάτω από τις οποιες μπορούν να ισχύσουν.

Oι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΠΟΣΠΗΕΦ

A. Απαραίτητες προϋποθέσεις :

0. Η οποια λύση δεν επηρεάζει τις Υφιστάμενες Συμβάσεις .

1.0 Άρση των Στρεβλώσεων στην Ενεργειακή Αγορά .

1.1 Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής αγοράς της KWh από ΑΠΕ στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ . Η εν μέρει αντικατάσταση της ΟΤΣ από το ΜΜΚΘΣΜ ήταν θετική, αλλά η τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος ενέργειας. Έτσι προτείνουμε να προστεθεί το κόστος των ΜΔΝ και τα ΑΔΙ.

1.2 Μικρή αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ οπου απαιτηθει .

1.3 Κατάργηση της Παραγράφου 2 του Αρθρου 197 του Νομου 4001/2011 . Με τον συγκεκριμένο νομο , ο γνωστός κύριος Παπακωνσταντίνου τοτε ΥΠΕΚΑ , δημιουργούσε μία τρυπα 67.000.000 Ευρώ υπέρ ενός Επιχειρηματικού Ομίλου της χωρας .

Επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις ισχύουσες ταρίφες με βάση τον αρχικό τύπο του ν.3468.
Διατήρηση της τροφοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού από τις υφιστάμενες πηγές.
Να προχωρήσει ο Συμψηφισμός των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς στους παραγωγούς με τις υποχρεώσεις τους σε ΦΠΑ και φόρο Εισοδήματος.
Να επιμηκυνθούν τα δάνεια τουλάχιστον για 3 χρόνια .
Να μειωθούν τα επιτόκια των Δανείων κατά 2 έως 6 ποσοστιαίες μονάδες . Υπάρχουν δάνεια φωτοβολταϊκών σήμερα με 12,5 % .
Το βάρος της όποιας λύσης για το πρωτογενές έλλειμμα, θα πρέπει να το σηκώσουμε όλοι οι παραγωγοί των Α.Π.Ε συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών ΦΒ.
Να σταματήσουν οι παράνομοι συμψηφισμοί της ΔΕΗ προς το ΛΑΓΗΕ .

B. Τι Προσφέρουμε :

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ

Αναφορικά με το συσσωρευμένο έλλειμμα .

προτείνουμε να χορηγήσουμε δάνειο προς τον ΛΑΓΗΕ που αντιστοιχεί σε κλάσμα της ετήσιας παραγωγής που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο τιμολογίων που έχουμε εκδώσει. Προτείνουμε να δανείσουμε ολες οι ΑΠΕ το Σύνολο του Ποσού που έχουμε ανείσπρακτο τους τελευταίους τεσσερις μήνες .
Το επιτόκιο του Δανείου θα είναι 6 %.
Με τον τρόπο αυτό εξαφανίζουμε λογιστικά το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού και δημιουργούμε ένα πλεόνασμα στον ειδικό λογαριασμό . Αυτό σε συνδιασμό με την κατάργηση των Παράνομων Συμψηφισμών θα διασφαλίσει την άμεση πληρωμή μας .
Είναι αυτονόητο, ότι το σύνολο αυτού του ποσού θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
Το ποσό αυτό του δανείου θα πληρωθεί είτε στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας αν το επιτρέψουν τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού ( Αυξημένα είσοδα από Τέλη ρύπων ) .

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ( ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΟ ) .

Με τα προαπαιτούμενα που ορίζουμε ανωτέρω σε συνδιασμό με την Επικείμενη αύξηση του τέλους Ρύπων σε Ευρωπαικό Επίπεδο θεωρούμε ότι το Πρωτογενές Ελλειμα θα εξαφανιστεί .

Στην περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μηδενιστεί τότε προτείνουμε τον εξής μηχανισμό .

Προτείνουμε να προχωρήσουμε σε ένα δανεισμό του ΛΑΓΗΕ προκειμένου να καλυφθεί το ανωτέρω πρωτογενές έλλειμμα όπως αυτό θα διαμορφώνεται κάθε χρόνο. Το ποσό του δανείου θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της παραγωγής. στο 5%- 10 % για όλες τις μορφές ΑΠΕ, εώς 10 % των οικιακών ΦΒ, και μέχρι 10% στα 100 αρια , εώς 12% στα πάρκα εώς 500 , εώς 14 στα Πάρκα ως 1000 ΚW/p εώς 16 % στα πάρκα εώς 2 MW , kai ως 18 % στα πάρκα > 2 ΜW/p .
Το ποσοστό δανεισμού θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού.
Για το ποσοστό αυτό θα οριστεί μία μέγιστη τιμή την οποία δεν θα μπορεί να υπερβεί. ( Αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω . )
Αν για οποιοδήποτε λόγο η ανωτέρω εισφορά δεν αρκεί για να καλύψει το έλλειμμα, τότε θα πρέπει να αυξάνει το ΕΤΜΕΑΡ (ρήτρα ETMEAP).
Το Επιτόκιο του Δανείου θα είναι 6 % .
Το ποσό αυτό του Δανείου θα πληρωθεί είτε στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της Σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια της Εικοσαετίας αν το επιτρέψουν τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού.
Πηγή: b2green