Νέοι στόχοι για ΑΠΕ ως το 2030 ζητά η Ευρωπαϊκή βιομηχανία ανανεώσιμων

ape

Η Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (REA) συνένωσε πάνω από 60 Ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς ΑΠΕ, καλώντας για φιλόδοξους στόχους ως το 2030.

Η βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schultz, τους Υπουργούς Ενέργειας και τους Επιτρόπους για την Ενέργεια και το Κλίμα της ΕΕ, καλώντας για ένα νομικά δεσμευτικό στόχο για τις ΑΠΕ ως το 2030, ως μέρος ενός «ισχυρού και φιλόδοξου κανονιστικού πλαισίου για το μέλλον».

Η επιστολή, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) και υπογράφεται από την REA και πάνω από ακόμη 60 άλλους οργανισμούς και εταιρείες, σημειώνει την επιτυχία του υφιστάμενου 20-20-20 πλαισίου για τον καθορισμό «μια σαφής κατεύθυνσης» για τη βιομηχανία και την επείγουσα ανάγκη για ένα πλαίσιο για το 2030 «λόγω των μεγάλων κύκλων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας».

Η επιστολή συνεχίζει: «Ένα τέτοιο πλαίσιο φέρει την ευκαιρία να μειώσει το τρέχον κόστος της αβεβαιότητας, να κινητοποιήσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση, να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του κόστους της απεξάρτησης από τον άνθρακα, να διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ηγεσίας τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το 20-20-20 πλαίσιο αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη των πολιτικών εθνικού επιπέδου, για την επέκταση του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως οι στόχοι ανανεώσιμων πηγών για το 2020, που έχουν ανατεθεί στα κράτη μέλη. Οι θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να αυξηθούν από 110.000 το 2012 σε 400.000 το 2020, καθώς η βιομηχανία επεκτείνεται προσπαθώντας να επιτύχει τους στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2020, του 15% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 10% αειφόρης μετακίνησης.

Πηγή: www.4green.gr