Φωτοβολταϊκός σταθμός 150KWp στο Δ.Δ. Στράτου στο Αγρίνιο

fb150 (8)