Φωτοβολταϊκός σταθμός 100KWp στη Θέση Λούτσα Δ.Δ. Κυψέλης στο Αγρίνιο

fotovoltaika-dimi (39)