Επεξεργασία νερού – Φίλτρα

nero

Φίλτρα Σακούλας:
Τα φίλτρα σακούλας χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρουμένων στερεών και των λοιπών ρύπων. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα  αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού διαμέσου σακούλας πολυπροπυλενίου κατάλληλου πορώδους ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Το μέσον φίλτρανσης (σακούλα) αφαιρείται, καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται.

ΤΥΠΟΣ: PBH-420
ΤΥΠΟΣ: FIBAG

Φίλτρα Φυσιγγίων:
Τα φίλτρα φυσιγγίων χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρουμένων στερεών και των λοιπών ρύπων. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού διαμέσου φύσιγγας πολυπροπυλενίου κατάλληλου πορώδους ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Η φύσιγγα όταν λερωθεί αφαιρείται και αντικαθίσταται.

ΤΥΠΟΣ: BIG BLUE
ΤΥΠΟΣ: AMETEK

Φίλτρο Πόσιμου Νερού:
Φιλτράρει και αφαιρεί από το νερό σωματίδια (χώματα, σκουπίδια κλπ), οσμές, χλώριο και οργανικά. Αποστειρώνει το νερό από τυχόν μικρόβια και μικροοργανισμούς. Είναι ιδανικό για κατοικίες, εστιατόρια, εργαστήρια, σχολεία, κυλικεία, σε κάθε πόλη ή χωριό.

HOME CARBON UV
CARBON UV 1S

Αυτόματος αποσκληρυντής νερού:
Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου (που αποτελούν την σκληρότητα) με νάτριο. Όταν η ρητίνη κορεστεί, γίνεται αναγέννησή της με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου). Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το νερό.

ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E, Τύπος: ECB 10/2001E

Φίλτρο νήματος από πολυπροπυλένιο της σειράς FISWS10:
Σφιχτή πλέξη νήματος με πυρήνα. Νήμα και πυρήνας από πολυπροπυλένιο. Έως και διπλάσια ακόμα και τριπλάσια ικανότητα κατακράτησης συγκρίνοντάς το με ένα απλό φίλτρο φυσιγγίων.

Φίλτρο νήματος από πολυπροπυλένιο της σειράς FISWS10

Φίλτρο κυτταρίνης άνθρακα
Ιδανικό για τη φίλτρανση νερού με αιωρήματα, δυσάρεστη οσμή και γεύση χλωρίου. Υψηλή κατακράτηση και απομάκρυνση ρύπων. Συνίσταται η χρήση σε χλωριωμένα νερά δικτύου.

FIAPC10 T1-1
FIAPS155398-43 T1-1 14