ΕΛΕΤΑΕΝ: Απαιτεί απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

eletaen

Τα περιθώρια μείωσης του κόστους που υπάρχουν στην παραγωγή και προμήθεια ρεύματος είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας.

Τα περιθώρια αυτά εντοπίζονται στο υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων, είτε των εισαγόμενων λόγω του ανεπαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, είτε των εγχώριων λόγω των περιορισμών στην ισότιμη πρόσβαση. Σημαντική μείωση του κόστους μπορεί να προέλθει και από την άρση των απίθανων στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων. Αυτά είναι μερικά από τα πεδία πολιτικής παρέμβασης που οριοθετούνται και στο κείμενο της Ρ.Α.Ε.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει ορθολογικά τις προτεραιότητες αυτές. Να προτάξει τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί από την εύκολη και ανέξοδη στοχοθέτηση των Α.Π.Ε. Ακολούθως, η πολιτική για τις Α.Π.Ε. πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη των επενδύσεων χωρίς υπερβολική αποζημίωση και την βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης μέσω της άρσης των στρεβλώσεων του Ειδικού Τέλους, οι οποίες επιβαρύνουν τον καταναλωτή, επιδοτούν το κόστος των προμηθευτών και δυσφημούν τις Α.Π.Ε.

Εν μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, απαιτείται να κυριαρχήσει η Κοινή Λογική χωρίς πολλά λόγια αλλά με πολλή δουλειά.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει ορθολογικά τις προτεραιότητες. Να προτάξει τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί από την εύκολη και ανέξοδη στοχοθέτηση των Α.Π.Ε.

Πηγή: www.4green.gr